ENERGIKONVERTERING.SE - MILJÖN

Miljövänliga energikällor

energi-glödlampor

Miljöarbete är viktigt

I en tid då miljöarbete blir allt viktigare är det många som frågar sig hur de kan ställa om till mer miljövänliga energikällor. Fortfarande står fossila bränslen för en stor del av energibehovet, trots att de leder till stora koldioxidutsläpp och stor miljöpåverkan. Förnyelsebara energikällor har samtidigt blivit allt mer konkurrenskraftiga. Det behöver inte längre vara en ekonomisk nackdel att satsa på så kallad grön energi. Idag finns det många olika alternativ för de som letar efter mer miljövänliga och klimatsmarta lösningar.

Dessutom går det att se en utveckling mot skärpta miljölagar och allt hårdare miljökrav inom nästan alla branscher. De företag som redan nu har miljöanpassat sin verksamhet kommer att stå bättre rustade. Många har redan skapat en tydlig strategi och satt ambitiösa mål för att vägleda arbetet mot en bättre miljö.

environmental-protection

Vad kan man göra för att skapa en bättre miljö?

Privatperson
Med rätt planering går det att åstadkomma stor skillnad även med mindre förändringar. Att till exempel byta energileverantör går snabbare och enklare än vad många tror. De som tecknar ett miljövänligt elavtal gör direkt miljön en stor tjänst. Grön el hämtas från förnyelsebara energikällor. Dit räknas bland annat vattenkraft, vindkraft och solkraft. Sådana energikällor tär inte på jordens resurser på samma sätt som fossila energikällor.

Energi som hämtas från förbränning av kol och olja leder också till att det släpps ut enorma mängder växthusgaser som annars hade stannat i marken. Den globala uppvärmningen anses bero på utsläppen av växthusgaser och är en av vår tids stora ödesfrågor. Hemma kan du tänka på elförbrukningen på annat sätt. Släck lampor när de inte behövs, ha inte tv eller andra apparater på standby-läge och gillar du spela på Casumo Casino, glöm inte stänga av datorn när du är klar.

Företag
Arbetar du på ett företag - hur ser företagets återvinning ut? Finns det en hållbar plan för återvinning på kontoret, eller är detta något som kan sättas upp?

Många glömmer av hur viktigt det är med källsortering för företag och vilken påverkan detta har på miljön. Att anlita ett företag med denna expertis, exempelvis Office Recycling - ledande i Sverige inom återvinning och källsortering för företag och kontor. De kan sin grej inom allt som har med återvinning för företag att göra!

Att ha en plan för bolaget inom hållbarhet är och kommer vara a och o för att vi tillsammans ska ta ansvar för vår planet!

Yourstory_power_plants_environment

Är det möjligt att bli mer energieffektiva?

Med rätt planering går det att åstadkomma stor skillnad även med mindre förändringar. Att till exempel byta energileverantör går snabbare och enklare än vad många tror. De som tecknar ett miljövänligt elavtal gör direkt miljön en stor tjänst. Grön el hämtas från förnyelsebara energikällor. Dit räknas bland annat vattenkraft, vindkraft och solkraft. Sådana energikällor tär inte på jordens resurser på samma sätt som fossila energikällor.

 

Energi som hämtas från förbränning av kol och olja leder också till att det släpps ut enorma mängder växthusgaser som annars hade stannat i marken. Den globala uppvärmningen anses bero på utsläppen av växthusgaser och är en av vår tids stora ödesfrågor. Genom att välja grön energi gör man ett aktivt val för en bättre värld, eftersom det i sin tur bidrar till ökad produktion och utbyggnad av förnyelsebar energi. Ju mer förnyelsebar energi som blir tillgängligt, desto större är sannolikheten att "smutsig" energi kan avvecklas.

Ecological handshake businessman in a forest green background

Anlita företag med en tydlig miljöpolicy

För att skicka rätt signaler är det viktigt att inte alltid fokusera på lägst pris. Bristfälligt miljöarbete har en kostnad som alla kan tvingas betala i framtiden. Varför inte då redan idag välja företag som redan anpassat sin verksamhet? De kan handla om att de gjort produktionsprocessen mer effektiv, vilket innebär att det krävs mindre resurser. Det kan också handla om att de tillverkar produkter av väldigt hög kvalitet som därmed håller längre och inte behöver bytas ut lika snabbt. Företagen kan också se till att transporter sker miljövänligt och att de förbättrar sitt arbete med återvinning.

Synas här? Kontakta oss!